Nasze Promocje
Kocyk bambusowy do fotelika i wózka "Retro boy" - 90x90
Kocyk bambusowy do fotelika i wózka "Retro boy" - 90x90
229,00 zł 179,00 zł 186,18 zł 145,53 zł
szt.
Kocyk bambusowy do fotelika i wózka "Retro girl" - 90x90
Kocyk bambusowy do fotelika i wózka "Retro girl" - 90x90
229,00 zł 179,00 zł 186,18 zł 145,53 zł
szt.
Śpiworek bambusowy do łóżeczka i gondoli "Retro girl" - 40x60
Śpiworek bambusowy do łóżeczka i gondoli "Retro girl" - 40x60
209,00 zł 159,00 zł 169,92 zł 129,27 zł
szt.
Śpiworek bambusowy do łóżeczka i gondoli "Retro boy" - 40x60
Śpiworek bambusowy do łóżeczka i gondoli "Retro boy" - 40x60
209,00 zł 159,00 zł 169,92 zł 129,27 zł
szt.
Kocyk bambusowy do fotelika i wózka "Dobranocka" - 90x90
Kocyk bambusowy do fotelika i wózka "Dobranocka" - 90x90
229,00 zł 179,00 zł 186,18 zł 145,53 zł
szt.
Śpiworek bambusowy do łóżeczka i gondoli "Dobranocka" - 40x60
Śpiworek bambusowy do łóżeczka i gondoli "Dobranocka" - 40x60
209,00 zł 159,00 zł 169,92 zł 129,27 zł
szt.
Kocyk bambusowy do fotelika i wózka "Mały odkrywca" - 90x90
Kocyk bambusowy do fotelika i wózka "Mały odkrywca" - 90x90
229,00 zł 179,00 zł 186,18 zł 145,53 zł
szt.
Śpiworek bambusowy do łóżeczka i gondoli "Mały Odkrywca" - 40x60
Śpiworek bambusowy do łóżeczka i gondoli "Mały Odkrywca" - 40x60
209,00 zł 159,00 zł 169,92 zł 129,27 zł
szt.
Regulamin konkursów na Facebooku

Regulamin

I.POSTANOWIENIA OGÓLE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "KONKURS".
2. Organizatorem Konkursu jest STRONA #KiziaMiziaOnline
3. Konkurs przeprowadzany jest w internecie na FanPage'u KiziaMizia

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest fanem profilu KiziaMizia na portalu społecznościowym Facebook. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2.W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.
3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status "Uczestnika" zgodnie z pkt II podpunkt 1,
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi dodać komentarz określony w treści konkursu (np biorę udział czy odpowiedź na określone pytanie)

c) wzięcie udziału w "KONKURSIE" jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

III. NAGRODY, PRZEBIEG KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW.
1. Nagrody w konkursie przyznawane są przez sponsora tj. właściciela marki KiziaMizia - Firmę P.U. Kamil Krakowiak z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowy Świat 51a, 92-315 NIP: 728-258-02-35
2. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
3. Ogłoszenie wyników następuje do 14 dni od zakończenia konkursu.
4. Zwycięzca zgłasza się do organizatora w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia nagrody chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej.
5. Czas zgłoszenia się zwycięzcy trwa do 7 dni.
6. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody.
7. Nagrody przyznawane w Konkursie zostaną wysłane w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5. W przypadku konkursu "Zostań pomocnikiem KiziMizi" nagroda zostanie wysłana po rozpoczęciu produkcji tj. po 01.03.2018.
8. Termin, o którym mowa w pkt 7 może zostać zmieniony po uzgodnienia między zwycięzcą a organizatorem.
9. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania organizatorowi, chyba że w opisie będzie zaznaczone inaczej, w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook danych potrzebnych do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie nr telefonu.

10. Nagroda w formie rabatu przyznawana jest po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie www.kiziamizia.pl. Termin wykorzystania rabatu mija 15.12.2018. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.

IV.ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.
2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 18 roku życia,
b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udział w konkursie osoby poniżej 18 roku życia,
e) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora.
3. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

V.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.
2.Przystępując do Konkursu i akceptują regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i związku z wydaniem nagrody.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów.
Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania na stronie www.kiziamizia.pl
Organizator ma prawo zakończyć konkurs i ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników przed anulowaniem konkursu tzw. "KONKURSU".
Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu.
Konkurs nie podlega ustawie z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).
*Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr. 4, poz. 27 z późn. zm). Wysyłka tylko na terenie PL.
Tylko dla kont FB, Nie FP,strony nie mogą brać udziału
Udziału w konkursie nie może brać najbliższa rodzina organizatora.
Możecie grać dla siebie, znajomego, na prezent.

DANE OSOBOWE - Wyciąg z regulaminu sklepu

1.              Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

1)             Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

a)              przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

b)             zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c)              adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d)             prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e)             przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f)              przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

2)             Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

3)             Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2.              Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

3.              Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1)         prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2)         prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3)         prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

4)         prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5)         prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

4.              Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

5.              Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl